MATERIALS PHYSICS Bending Maxwell's rule

Erik van der Giessen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)923-924
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Physics
Volume7
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec.-2011

Citeer dit