MATERIALS PHYSICS Bending Maxwell's rule

Erik van der Giessen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)923-924
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Physics
Volume7
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec-2011

Citeer dit