Maternal 3-methylglutaconic aciduria associated with abnormalities in offspring

T. J. de Koning, M Duran, L Dorland, R Berger, B T Poll-The

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)887-888
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet
Volume348
Nummer van het tijdschrift9031
DOI's
StatusPublished - 28-sep.-1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit