Maternal occupational exposure and oral clefts in offspring

Nynke Spinder*, Jorieke E. H. Bergman, H. Marike Boezen, Roel C. H. Vermeulen, Hans Kromhout, Hermien E. K. de Walle

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
288 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maternal occupational exposure and oral clefts in offspring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases