De ontwikkeling van praktijkkennis van wiskundeleraren: Het leren van het gezamenlijk ontwerpen en het onderwijzen van onderzoeksgerichte statistiek lessen

Martha Gusta Witterholt

Onderzoeksoutput

1346 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de afgelopen twintig jaar zijn er in Nederland een aantal onderwijshervormingen in het voortgezet onderwijs ingevoerd. Deze hervormingen hadden als doel om de effectiviteit en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Voorbeelden van hervormingen in het voortgezet onderwijs zijn de introductie van de Basisvorming in de onderbouw en de Tweede Fase in de bovenbouw. In mijn onderzoek ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de uitdagingen die hervormingen met zich meebrengen voor de professionalisering van docenten.
Voor wiskundedocenten markeerde het nieuwe curriculum een nieuwe inspanning, omdat zij werden geconfronteerd met nieuwe soorten opdrachten voor leerlingen, nieuwe activiteiten in de klas, het onderwijzen van nieuwe vaardigheden en het toepassen van nieuwe didactische methoden, zoals onderzoeksgericht en samenwerkend leren. Bij het omschakelen naar nieuwe didactische methoden kunnen docenten verschillende moeilijkheden tegenkomen, waardoor twijfels (concerns) ontstaan over de geschiktheid van die methoden. Deze twijfels kunnen er toe leiden dat docenten een vernieuwing afwijzen en niet uitvoeren.
Mijn onderzoek richt zich op een professioneel ontwikkeltraject voor docenten middels een docentennetwerk, waar docenten gezamenlijk kunnen reflecteren op activiteiten binnen hun schoolcontext. In het netwerk werkten docenten mee aan het ontwikkelen en evalueren van een lessenserie rond statistisch onderzoek, gebaseerd op onderzoeksgericht leren. Het doel is om de praktijkkennis van docenten te beschrijven en, meer in het bijzonder, veranderingen in hun praktijkkennis na het professioneel ontwikkeltraject. Verder is het doel van deze studie om factoren te identificeren die de praktijkkennis van docenten beïnvloeden gedurende het professioneel ontwikkeltraject.
Vertaalde titel van de bijdrageDe ontwikkeling van praktijkkennis van wiskundeleraren: Het leren van het gezamenlijk ontwerpen en het onderwijzen van onderzoeksgerichte statistiek lessen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Goedhart, Martin, Supervisor
  • van Streun, Anne, Supervisor
  • Suhre, Cor, Co-supervisor
Datum van toekenning24-apr-2015
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789462596535
StatusPublished - 2015

Citeer dit