Measured GFR: Not a gold, but a gold-plated standard

Elise Boele-Schutte, Ron T. Gansevoort*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)180-184
Aantal pagina's5
TijdschriftNephrology, Dialysis, Transplantation
Volume32
DOI's
StatusPublished - apr-2017

Citeer dit