Measurement and analysis of capital, productivity and economic growth

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

3235 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Ark, Hubertus, Supervisor
  • Timmer, Marcel, Supervisor
Datum van toekenning4-dec.-2008
Plaats van publicatieEnschede
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-78249-11-5
StatusPublished - 2008

Citeer dit