Measurement error and panel data

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-92
Aantal pagina's8
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun.-1991

Citeer dit