MEASUREMENT OF THE EFFECTS OF REGIONAL POLICY INSTRUMENTS

H FOLMER*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1191-1202
Aantal pagina's12
TijdschriftEnvironment and Planning A
Volume12
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1980

Citeer dit