Measurement Properties of the Dutch Multifactor Fatigue Scale in Early and Late Rehabilitation of Acquired Brain Injury in Denmark

Frederik Lehman Dornonville de la Cour*, Trine Schow, Tonny Elmose Andersen, Annemarie Hilkjær Petersen, Gry Zornhagen, Annemarie C. Visser-Keizer, Anne Norup

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measurement Properties of the Dutch Multifactor Fatigue Scale in Early and Late Rehabilitation of Acquired Brain Injury in Denmark'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Keyphrases