Measurements of ABC Transporters at the Blood-Brain Barrier: Novel Methods and Applications.

Gert Luurtsema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5767-5767
Aantal pagina's1
TijdschriftCurrent Pharmaceutical Design
Volume22
Nummer van het tijdschrift38
DOI's
StatusPublished - 21-sep.-2016

Citeer dit