Measuring and defining: the double role of the DSM criteria for psychiatric disorders

H. M. Van Loo*, J. -W. Romeijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)872-873
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychological Medicine
Volume48
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum17-jul.-2017
DOI's
StatusPublished - apr.-2018

Citeer dit