Measuring care needs and case-mix by means of the INTERMED [3]

Peter De Jonge*, Frits J. Huyse, Friedrich C. Stiefel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-44
Aantal pagina's2
TijdschriftGeneral Hospital Psychiatry
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2-jan.-2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit