Measuring histamine H3 receptor occupancy of the experimental anti-Parkinson drug AG0029, using [C-11] GSK-189254 and PET

N. Ghazanfari, A. van Waarde, J. Sijbesma, J. Doorduin, D. Vallez-Garcia, M. Kominia, M. Koelewijn, K. Attia, T. J. Visser, A. Heeres, A. T. Willemsen, E. F. de Vries, R. A. Dierckx, P. H. Elsinga

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S108-S109
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume48
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - sep.-2021

Citeer dit