Measuring MRI noise

Gerke Jan Hoiting

Onderzoeksoutput

3575 Downloads (Pure)

Samenvatting

De MRI-scanner wordt tegenwoordig veel gebruikt voor medisch onderzoek. Het lawaai dat het apparaat produceert (110 dB en meer), is echter een storende factor die lastig te beteugelen is. Weliswaar kan het geluiddruk vooraf berekend worden, maar de tot nu gehanteerde methode geeft een foute voorspelling wanneer het over een lage geluidsdruk gaat. Gerke Hoiting stelt in zijn proefschrift een nieuwe methode voor, die bij lage geluidsdruk wel een correcte voorspelling doet. Het proefschrift bevat verder een kritisch overzicht van de literatuur over MRI-geluid. Er wordt op teveel verschillende manieren gemeten, vindt de promovendus, en er worden vaak resultaten getoond die slechts beperkt geldig zijn. Hoiting stelt verder voor om niet alleen te kijken naar de fysische parameters van het lawaai, maar vooral aandacht te schenken aan de perceptie ervan.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Duifhuis, Hendrikus, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036722349, 9036722357
StatusPublished - 2005

Citeer dit