Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases

Geert Hofstede*, Bram Neuijen, Denise Daval Ohayv, Geert Sanders

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)286-316
  Aantal pagina's31
  TijdschriftAdministrative Science Quarterly
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jun-1990

  Citeer dit