Measuring sustained interaction in adults with deafblindness and multiple disabilities: Development of an observational coding system

Marleen J Janssen, Nienke C R Brink-Groenendijk, J Marianne Riksen-Walraven, Mark Huisman, Jan P M van Dijk, Wied A J J M Ruijssenaars

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)68-76
TijdschriftBritish Journal of Visual Impairment
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit