Mechanical Micronization of Lipoaspirates: Squeeze and Emulsification Techniques

Joris A. van Dongen, Hieronymus P. Stevens, Martin C. Harmsen, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1369E-1370E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume139
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2017

Citeer dit