Mechanical ventilation with heliox decreases respiratory system resistance and facilitates CO2 removal in obstructive airway disease

Martin C J Kneyber, Marc van Heerde, Dick G Markhorst, Frans B Plötz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1676-1677
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume32
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2006

Citeer dit