Mechanics of Biophysical Networks with Flexible Cross-links

OnderzoeksoutputAcademic

247 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)122a-123a
Aantal pagina's2
TijdschriftBiophysical Journal
Volume96
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - feb.-2009

Citeer dit