Mechanism of dissolution of drug-cyclodextrin complexes: A pragmatic approach

H Vromans*, A C Eissens, C F Lerk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)250-255
  Aantal pagina's6
  TijdschriftActa Pharmaceutica Technologica
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - dec.-1989

  Citeer dit