MECHANISM OF REDUCTION OF MOLECULAR NITROGEN WITH "ARYLDICYCLOPENTADIENYLTITANIUM(III) COMPLEXES

FW VANDERWEIJ, JH TEUBEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)223-228
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
Volume120
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1976

Citeer dit