MECHANISMS OF CELLULAR-RESISTANCE TO CISPLATIN

GAP HOSPERS*, NH MULDER, EGE DEVRIES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)145-151
Aantal pagina's7
TijdschriftMedical oncology and tumor pharmacotherapy
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1988

Citeer dit