Mechanisms of resistance of whole cells to toxic organic solvents.

Hermann J. Heipieper*, Frans J. Weber, Jan Sikkema, Heribert Keweloh, Jan A.M. de Bont

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

368 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)409-415
Aantal pagina's7
TijdschriftTrends in Biotechnology
Volume12
DOI's
StatusPublished - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit