Mechanistic journeys into lipid metabolism

Vertaalde titel van de bijdrage: Mechanische reizen naar lipidenmetabolisme

Federico Oldoni

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  773 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het algemene doel van dit proefschrift betreft de functionele karakterisatie van nieuwe spelers (GPR146) dan wel het ontrafelen van nieuwe rollen van oude spelers (LRP1, ANGPTL3) die betrokken zijn bij dyslipidemie, een gestoorde glucosehuishouding (GALNT2) en/of atherosclerose (LPL, APOA5, LCAT). Er is in dit kader met name aandacht besteed aan moleculaire mechanismes die relevant zijn voor humane ziekebeelden. Hiertoe zijn verschillende benaderingen gebruikt waaronder het uitvoeren van onderzoek in prospectieve humane cohort studies, cellulaire en ook diermodellen.
  Vertaalde titel van de bijdrageMechanische reizen naar lipidenmetabolisme
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuivenhoven, Jan Albert, Supervisor
  • Sinke, Richard, Supervisor
  • van de Sluis, Bart, Supervisor
  Datum van toekenning16-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0094-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-0093-8
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit