Mechano-chemische endoveneuze ablatie bij varicositas

Marianne E. Witte, Clark J. Zeebregts, Ramon R. Van Eekeren, Michel M.P.J. Reijnen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

28 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mechano-chemische ablatie (MOCA) is een endoveneuze techniek voor de behandeling van opper vlakkig veneuze insufficiëntie. Deze techniek maakt geen gebruik van hitte, in tegenstelling tot endoveneuze lasertherapie en radiofrequente ablatie, de bekendste technieken van dit moment.
MOCA is patiëntvriendelijker en brengt geen hitte-gerelateerde complicaties met zich mee. Inmiddels is de effectiviteit van MOCA in diverse studies aangetoond. Bij duplexcontrole na 1 en 2 jaar zijn de venen in circa 90% van de gevallen nog steeds geoccludeerd. Tevens is het klinische succes volgens de literatuur consistent hoog. MOCA is significant minder pijnlijk en geeft een sneller herstel dan radiofrequente ablatie. Beide technieken zijn wel even ef fec tief.
Ernstige complicaties na MOCA zijn zeldzaam. Vanwege het toegenomen comfort voor de patiënt en de kortere behandelduur zal MOCA waarschijnlijk vaker toegepast gaan worden. Pas als op de lange termijn het ef fec t gewaarborgd blijft en bewezen even effectief is, kan MOCA eventueel de
hitte-gerelateerde technieken vervangen
Vertaalde titel van de bijdrageMechanochemical endovenous ablation for varicose veins
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerA3177
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume161
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechano-chemische endoveneuze ablatie bij varicositas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit