Meconiumhoudend vruchtwater en hoe te handelen bij de pasgeborene

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageMeconium-containing amniotic fluid and what actions to take in newborn infants
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)993-5
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume138
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 14-mei-1994

Citeer dit