Medaillevoorspelling PyeongChang

Fabian ten Kate, Gerard H. Kuper, Elmer Sterken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)84-86
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume103
Nummer van het tijdschrift4758
StatusPublished - 15-feb-2018

Citeer dit