Mediators as the Subject of Dutch Biography: The Year in the Netherlands

Hans Renders*, David Veltman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  237 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)96-102
  Aantal pagina's7
  TijdschriftBiography; an interdisciplinary quarterly
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 14-jun.-2019

  Citeer dit