Medical imaging informatics, more than 'just' deep learning

Peter M. A. van Ooijen*, Yeshaswini Nagaraj, Allard Olthof

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5507-5509
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Radiology
Volume30
Nummer van het tijdschrift10
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - 19-mei-2020

Citeer dit