Medical student selection: Effects of different admissions processes

  Onderzoeksoutput

  2958 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift omvat verschillende studies over de uitkomsten van selectie van geneeskundestudenten in het Nederlandse toelatingssysteem, waarin verschillende toelatingsprocedures tegelijkertijd ingezet werden. Na een lange traditie van loting zijn we overgestapt naar een system van 100% selectie. De hoofdvraag in dit proefschrift was of selectie inderdaad geprefereerd zou moeten worden boven loting. De periode waarin de transitie van het lotingsysteem naar selectie plaats vond, bood de unieke mogelijkheid om de effecten van verschillende toelatingsprocedures op studieresultaten te vergelijken. In dit proefschrift vergelijken we voornamelijk uitkomsten binnen vier groepen studenten, die waren toegelaten via de achtplusregeling, selectie, loting na afwijzing in de selectie, of loting zonder deelname aan de selectie.
  De discussie van het proefschrift beschrijft dat er niet genoeg bewijs is om de voorkeur voor selectie bij de geneeskundeopleiding boven loting voldoende te onderbouwen. Verschillen in studieprestaties van studenten die waren toegelaten op basis van de vier toelatingsprocedures waren klein, hoewel in sommige gevallen statistisch significant. Met het oog op de verschillende soorten bias die inherent zijn aan de meeste selectieprocedures en het feit dat de validiteit en betrouwbaarheid van de meeste selectie-instrumenten die op dit moment gebruikt worden niet gegarandeerd zijn, lijkt het erop dat de overstap van loting naar selectie niet het gewenste effect op studie-uitkomsten heeft.
  Een selectieproces dat gebaseerd is op het curriculum waarvoor een kandidaat solliciteert (ook wel proefstuderen genoemd), wellicht gecombineerd met loting, lijkt het meest geschikt als toelatingsproces voor geneeskunde. Naast academische en wellicht non-academische maten zou in een selectieproces rekening moeten worden gehouden met de maatschappelijke behoefte aan artsen. Het wordt aanbevolen om het selectieperspectief te verbreden van kandidaatkenmerken naar kenmerken van maatschappelijke veranderingen, om ervoor te zorgen dat we kandidaten toelaten en opleiden die in de toekomst nodig zijn.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen-Schotanus, Janke, Supervisor
  • Borleffs, Jan, Supervisor
  • van Trigt, Anke, Co-supervisor
  • Ten Cate, Olle, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Kuks, Jan, Beoordelingscommissie
  • ter Horst, Gert, Beoordelingscommissie
  Datum van toekenning25-okt-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0118-8
  Elektronische ISBN's978-94-034-0117-1
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit