Medicalising pregnancy with new diagnostic criteria for gestational diabetes mellitus: do we need more evidence? Reply to Venkataraman H and Saravanan P

Sarah H. Koning, Jelmer J. van Zanden, Klaas Hoogenberg, Helen L. Lutgers, Alberdina W. Klomp, Fleurisca J. Korteweg, Aren J. van Loon, Bruce H. R. Wolffenbuttel*, Paul P. van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1889-1891
Aantal pagina's3
TijdschriftDiabetologia
Volume61
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2018

Citeer dit