Medically unexplained symptoms in later life

Peter Henricus Hilderink

Onderzoeksoutput

2286 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek in dit proefschrift is voortgekomen uit ervaringen in de klinische praktijk. Ouderen presenteren zich regelmatig met lichamelijke klachten zonder dat er bij uitvoerig lichamelijk onderzoek lichamelijke oorzaken worden gevonden die deze klachten volledig kunnen verklaren. Ouderen richten zich met deze klachten vaak in eerste instantie tot de huisarts of een somatisch georiënteerde specialist. Wanneer deze geen afwijkingen vindt, zijn oudere patiënten moeilijk te motiveren psychologische aspecten nader te laten onderzoeken door een psychiater of psycholoog. Patiënten ervaren een dergelijke doorverwijzing vaak als een afwijzing. Om dit probleem het hoofd te bieden is er een polikliniek opgericht voor onderzoek en behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij ouderen in Nijmegen waar patiënten achtereenvolgens worden gezien door klinisch geriater, psychiater en psycholoog. Onze kennis over SOLK is nagenoeg volledig gebaseerd op onderzoek bij jongere volwassenen. Zo weten we dat SOLK bij deze leeftijdsgroep veel voorkomen: tussen 30-50% van de klachten waarvoor patiënten hun huisarts bezoeken zijn klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak. Als de klachten aanhouden en patiënten hulp blijven zoeken, kan dat frustraties opleveren voor zowel patiënten als hulpverleners. Mensen met SOLK ervaren vaak een hoge lijdensdruk en rapporteren vaak een lage kwaliteit van leven. Tevens is er een hoge co-morbiditeit met depressie en angstproblemen. In hoeverre SOLK voorkomen bij ouderen en hoe dit samenhangt met de kwaliteit van leven voor ouderen is nauwelijks bekend. In hoofdstuk 1 illustreren we drie oudere patiënten die de specifieke problemen bij SOLK op latere leeftijd goed weergeven. Vermoedelijk dat juist deze specifieke problemen bijdragen aan de geringe aandacht voor SOLK in deze leeftijdsgroep. Voorbeeld 1 betreft een 75 jarige vrouw met pijn aan haar benen. Diverse medisch specialisten vonden geen oorzaak voor haar klachten; de medische verslaglegging spreekt over “leeftijd gerelateerde klachten” of “slijtage”. De huisarts dacht vervolgens aan een (gemaskeerde) depressie, maar behandeling hierop gericht sloeg niet aan. Hierop werd zij verwezen naar onze polikliniek in verband met onverklaarde pijn aan haar benen. Bij aanvullend onderzoek door de klinisch geriater werd alsnog een lichamelijke oorzaak gevonden, namelijk een vernauwing van haar wervelkanaal. Dit voorbeeld illustreert hoe moeilijk het is om verklaarde en onverklaarde klachten bij ouderen uit elkaar te houden. Met enige regelmaat worden lichamelijke klachten ten onrechte aan normale veroudering toegewezen. Voorbeeld 2 betreft een 75-jarige vrouw met langdurige maag- en darmklachten. Zij is tevens bekend met recidiverende, depressieve stemmingen. Ondanks verschillende behandelingen door zowel een psychiater als door internist en gynaecoloog blijven de klachten bestaan. Op onze polikliniek stellen we een depressieve stoornis vast. Wanneer we deze strak volgens de richtlijnen behandelen verbetert niet alleen haar stemming, maar verdwijnen ook haar de lichamelijke klachten. Dit voorbeeld geeft aan dat depressies en SOLK nauw met elkaar zijn verweven op latere leeftijd en soms moeilijk uit elkaar te houden zijn.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Oude Voshaar, Richard, Supervisor
  • Rosmalen, Judith, Supervisor
Datum van toekenning5-feb.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036766470
Elektronische ISBN's9789036766463
StatusPublished - 2014

Citeer dit