Medicatie

Melissa Chrispijn, Danielle Cath, Davy Quadackers, Bennard Doornbos

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  166 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De veelal ongezonde leefstijl van mensen met een psychiatrische aandoening is onlosmakelijk verbonden met de medicatie die wordt voorgeschreven in de psychiatrie. In dit hoofdstuk gaan we dan ook uitgebreid in op het psychofarmacagebruik en beschrijven we de lichamelijke gevolgen van deze medicijnen. Daarnaast gaan we in op de achtergrond en de werkingsmechanismen van medicatie. Per medicatie- groep wordt uitgelegd hoe bijwerkingen kunnen ontstaan vanuit receptorniveau naar klinisch beeld. Lichamelijke screening wordt ingezet om verschillende lichamelijke klachten en risicofactoren systematisch
  in kaart te brengen. Indien deze aanwezig zijn is het van belang dit te bespreken met de patiënt en samen een beleid vast te stellen. Pas als
  het duidelijk is welke lichamelijke belemmeringen er zijn, kan een goed beleid worden gemaakt. De eerste stap is om te kijken welke medicijnen afgebouwd of omgezet kunnen worden om de bijwerkingen te vermin- deren. Daarna zou in samenspraak moeten worden bepaald welke niet- medicamenteuze opties er zijn om de bijwerkingen te doen afnemen. Indien dat ontoereikend is en/of de persoon voelt niets voor leefstijl- interventies, kan medicatie nodig zijn om de afwijkende waarden te behandelen, waarbij rekening moet worden gehouden met de bijwerkingen van die medicamenten. Leefstijladviezen vormen een rode draad door
  alle fasen van de behandeling, en er kunnen ook specifieke leefstijl- psychiatrische interventies worden ingezet om de psychische klachten te verminderen. Dit kan weer leiden tot minder medicatiegebruik.
  Tot slot is het van belang dat de zorg dusdanig wordt georganiseerd dat er voldoende oog is voor zowel psychische als lichamelijke gezondheid.
  Vertaalde titel van de bijdrageMedication
  Originele taal-2Dutch
  TitelLeefstijlpsychiatrie
  RedacteurenWiepke Cahn , Jeroen Deenik , Jentien Vermeulen
  UitgeverijBohn, Stafleu, Van Loghum
  Hoofdstuk6
  Pagina's161-204
  Aantal pagina's43
  ISBN van elektronische versie9789036827058
  ISBN van geprinte versie9789036827041
  DOI's
  StatusPublished - 2022

  Citeer dit