Medicatieveiligheid in Vietnamese ziekenhuizen: in het bijzonder medicatiefouten en de veiligheidscultuur.

Huong Nguyen

  Onderzoeksoutput

  3820 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Medicatieveiligheid is wereldwijd belangrijk. De kennis hieromtrent is echter beperkt in landen met een laag en midden inkomen. Inzicht in de omvang en aard van het probleem kan een belangrijke bijlage leveren om gerichte strategieën voor verbetering te kunnen ontwikkelen. Dit proefschrift is gericht op medicatieveiligheid in Zuid-Oost-Azië, en met name in Vietnam. De systematische literatuurstudie laat zien dat een suboptimale kwaliteit van geneesmiddelgebruik en onvoldoende aandacht voor niet-overdraagbare ziekten in de regio aanwezig is, ook in Vietnam. Uit het observationeel onderzoek, in twee grote Vietnamese ziekenhuizen, is naar voren gekomen dat ongeveer een derde van alle geneesmiddelen die bereid en/of toegediend worden tenminste één potentieel klinisch relevante fout bevat. In deze groep geneesmiddelen zaten in het bijzondere intraveneuze medicatie en hoog risico geneesmiddelen zoals insuline. In het vervolgonderzoek is aangetoond dat door scholing onder leiding van een klinisch apotheker het aantal klinisch relevante medicatiefouten, met name in bereidingsfouten, werd gereduceerd. Echter, het aantal fouten bleef hoog. In het laatste onderzoek is naar de beleving van verpleegkundigen gevraagd betreffende de veiligheidscultuur bij het bereiden van medicatie. Zij waren allen zeer positief over de veiligheidscultuur en slechts enkelen gaven stress aan als factor voor het mogelijk ontstaan van fouten. Over het algemeen was er geen correlatie tussen de veiligheidscultuur op een afdeling en de prevalentie van medicatiefouten. Verpleegkundigen die op afdelingen werkten met hogere foutenpercentages vonden het echter moeilijker om fouten te bespreken. De resultaten van dit proefschrift onderstrepen dat klinische apothekers een belangrijke rol hebben bij het waarborgen van medicatieveiligheid, ook in laag en midden inkomen landen, zoals Vietnam. Zij kunnen de leiding nemen bij het opstellen van afdelingsspecifieke projecten op het gebied van medicatieveiligheid.
  Vertaalde titel van de bijdrageMedicatieveiligheid in Vietnamese ziekenhuizen: in het bijzonder medicatiefouten en de veiligheidscultuur.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Taxis, Katja, Supervisor
  • Haaijer-Ruskamp, Floor, Supervisor
  • Brouwers, Jacobus, Supervisor
  • Nguyen, Tuan Dung, Co-supervisor, Externe Persoon
  • Franklin, Bryony Dean, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Hogerzeil, Hans, Beoordelingscommissie
  • Kosterink, Jos, Beoordelingscommissie
  Datum van toekenning3-nov-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7218-1
  Elektronische ISBN's978-90-367-7217-4
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit