Medicijnen, marketing en modellen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)149 - 163
Aantal pagina's15
TijdschriftOntwikkelingen in het marktonderzoek : jaarboek
StatusPublished - 2005

Citeer dit