Meedenken en meedoen? Onderzoek naar de toekomst van geestelijke verzorging aan mensen met een verstandelijke handicap en de bijdrage van christelijke gemeenschappen in Friesland.

Els Maeckelberghe, Alice Hoving

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Uitgeverij't Heechhout
Opdrachtgevend orgaan't Heechhout
StatusPublished - 1998

Citeer dit