Meeliften bij een collectief goed

M.A. Haan, P. Kooreman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)512 - 514
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume87
Nummer van het tijdschrift4836
StatusPublished - 2002

Citeer dit