Meer bescherming bij risico's [Bespreking van het boek Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, rapport nr. 82]

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Bespreking van Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, rapport nr. 82, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)43 - 43
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  Volume3
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit