Meer dan een dijk (1): Ruimtelijke kwaliteit als bindmiddel in waterveiligheidsprojecten

Michiel Bakx, Sanda Lenzholzer, Sven Stremke, Britta Restemeyer, Margo van den Brink

OnderzoeksoutputProfessional

20 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ruimtelijke kwaliteit speelt een belangrijke rol bij de sociale acceptatie van waterveiligheidsprojecten, maar is moeilijk te definiëren. Om duidelijkheid te scheppen over de betekenis van ruimtelijke kwaliteit wordt in dit artikel een begrippenkader gepresenteerd. Dit kader is gebaseerd op een literatuurstudie en bestaat uit vier dimensies (gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit, toekomstkwaliteit en ecologische kwaliteit) en verschillende aspecten van ruimtelijke kwaliteit. De vier dimensies van het kader geven structuur aan de betekenis van ruimtelijke kwaliteit, maar laten ook ruimte over voor gebiedsspecifieke invulling. Zo kan ruimtelijke kwaliteit functioneren als een ‘bindmiddel’ dat verschillende belanghebbenden verenigt onder een gemeenschappelijk doel.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's7
TijdschriftH2O, tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 21-feb.-2023

Citeer dit