Meer marktwerking in het notariaat?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 945 - p. 952
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Nummer van het tijdschriftnr. 6645
StatusPublished - 2005

Citeer dit