Meer meertaligheid in het basisonderwijs: Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten

Joana Duarte, Mirjam van der Meij

  OnderzoeksoutputProfessional

  9 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijft
  de hoofdtaal van het curriculum het Nederlands. Andere talen, zoals
  migranten- of streektalen spelen een kleinere (of geen) rol in het
  onderwijs. In dit artikel worden recente ontwikkelingen omtrent het
  inzetten van alle in het onderwijs aanwezige talen besproken.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)14-17
  Aantal pagina's4
  TijdschriftMeerTaal
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jan-2019

  Citeer dit