Meer succes met de informele aanpak van bezwaarschriften

Alex Brenninkmeijer, Bert Marseille

  OnderzoeksoutputAcademic

  49 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)2010-2016
  Aantal pagina's7
  TijdschriftNederlands Juristenblad
  Volume86
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit