Meer talen, beter communiceren. Een onderzoek naar informatieverspreiding over meertaligheid

Lilian Bücking, S. Visser

OnderzoeksoutputAcademic

2859 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de communicatiemiddelen en –kanalen die ingezet zijn en mogelijk nog ingezet kunnen worden om leerkrachten en anderstalige ouders in de stad Groningen te informeren over meertaligheid. Op deze manier kan er een overzicht worden verkregen van wie er informatie geeft over meertaligheid en op welke manier. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een gefundeerd advies te geven over hoe de informatievoorziening over meertaligheid aan ouders en leerkrachten verbeterd kan worden.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's53
StatusPublished - 2006

Citeer dit