Meertaligheid op school Lyndensteyn

B.P. Stellingwerf, Saskia Visser

  OnderzoeksoutputAcademic

  1227 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In opdracht van School Lyndensteyn, een tweetalige mytyl en tyltylschool in Friesland werd er door het expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in samenwerking met de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie een literatuuronderzoek uitgevoerd. In dit rapport wordt op een rijtje gezet wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over meertaligheid en handicap, met name voor de leerlingen van school Lyndensteyn. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar wat meertaligheid betekent voor laagfunctionerende leerlingen, leerlingen met een meervoudige handicap of een niet aangeboren hersenbeschadiging (NAH). In aansluiting op de literatuur worden er ook aanbevelingen gedaan voor de schoolpraktijk en discussiepunten aangegeven waar in de schoolorganisatie verder over gesproken kan worden.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgevers.n.
  Aantal pagina's18
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit