Melaena in a liver transplant recipient

JJ Koornstra*, PMJG Peeters, AP van der Berg, EJ van der Jagt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)28-+
Aantal pagina's2
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2006

Citeer dit