Memory B-cell derived donor-specific antibodies do not predict outcome in sensitized kidney transplant recipients: a retrospective single-center study

Dania Altulea*, Joost C van den Born, Arjan Diepstra, Laura Bungener, Dagmar Terpstra, Bouke G Hepkema, Rosa Lammerts, Peter Heeringa, Sebastiaan Heidt, Henny Otten, Leon Reteig, Gonca E Karahan, Stefan P Berger, Jan-Stephan Sanders

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Memory B-cell derived donor-specific antibodies do not predict outcome in sensitized kidney transplant recipients: a retrospective single-center study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Keyphrases