Memory Politics beyond the Political Domain: Historical Legitimation of the Power Vertical in Contemporary Russian Television.

Mariëlle Wijermars

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)84-93
  TijdschriftProblems of Post-Communism
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum2016
  DOI's
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit