Men voelt het of men voelt het niet: de kunstkritiek van Jan Engelman

Annemarie Timmer-van Eunen

  Onderzoeksoutput

  3175 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Promovendus Annemarie Timmer schreef haar proefschrift over dichter, journalist en hoogleraar kunstgeschiedenis Jan Engelman. Engelmans visie op de kunsten - literatuur, architectuur, beeldende kunst, muziek en stedenbouw - staat daarin centraal. Tijdens de hoogtijdagen van de verzuiling, het Interbellum, keek de katholieke Engelman over de grenzen van zijn eigen zuil heen. Hij keurde veel katholieke kunst af en verhief de neutrale kunst vaak tot norm. Dit werd hem in katholieke kring niet in dank afgenomen. Anderzijds vertrouwde men hem in het 'neutrale' kunstcircuit ook niet helemaal. Engelman kwam daardoor in een aparte positie tussen de zuilen in te staan. Ook voor het overige liep Engelman met zijn kunstopvattingen geregeld uit de pas. Na de Tweede Wereldoorlog zag men hem veelal als een behoudend criticus, onder meer omdat hij enthousiast bleef over de figuratieve kunst in een tijd dat juist de abstractie populair werd.
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Dorleijn, Gillis, Supervisor
  Datum van toekenning5-jul-2007
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036730600, 9789036730266
  StatusPublished - 2007

  Keywords

  • Johannes Aloysius Antonius Engelman (1900-1972)
  • Proefschriften (vorm)
  • 1900-2000; Kunstkritiek
  • kunstkritiek, kunstbeschouwing

  Citeer dit