MEREDITHS SOLUTION FOR WEIGHTED PROCRUSTES ROTATION

K NEVELS*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)121-122
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychometrika
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1979

Citeer dit