Merel Boers. (2016) A Controversy on Moral Judgment: University of Amsterdam. Doctoral Dissertation

Jan Albert van Laar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)268-270
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Argumentation in Context
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 16-okt-2017

Citeer dit